แคตตาล็อก – ชูโกกุ

สีทาเรือ สีอุตสาหกรรม สีทาเหล็ก ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการยอมรับในคุณภาพ จากผู้รับเหมาก่อสร้าง เจ้าของโครงการ และที่ปรึกษาโครงการตลอดจนผู้ใช้งานทั่วไป ผลิตโดย บริษัททีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด (toa chugoku) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ชูโกกุ มารีน เพ้นท์ จำกัด กับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด CHUGOKU

 error: Content is protected !!