แคตตาล็อก – เบเยอร์

กว่าครึ่งศตวรรษที่บริษัทสีของคนไทย ภายใต้แบรนด์ “สีเบเยอร์” จากจุดเริ่มต้นในปี 2504 ที่ดำเนินธุรกิจจากผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเนื้อไม้เบเยอร์ ยูนีเทน B-52 สู่สีทาอาคาร (Decorative Paints) ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (Wood Coating) เคมีก่อสร้าง (Construction Chemicals) สีอุตสาหกรรม (Heavy Duty Coating) สีพิเศษ (Special Paints) ได้แก่ สีสร้างลาย (Art Effects) และสีทอง (Gold Paints)           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Beger Shield Air Fresk Beger Rust Guard Beger Shield Air Clean      
           

error: Content is protected !!