แคตตาล็อก – แมกโซ่ เพ้นท์ ( MAXZO )


มุ่งมั่นผลิตสินค้าได้มาตราฐาน บริการฉับไว เอาใจใส่ลูกค้า

ราคาประหยัด วิสัยทัศน์ก้าวไกล ปรับปรุงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง
      ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในด้านธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีทาบ้าน และความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทผู้ผลิตวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตวัตถุดิบในระดับสากล ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้าน การบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพพร้อมกับทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ ได้มาตรฐาน ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่จะเปิดโอกาสให้บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งทางธุรกิจต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังเชื่อเสมอว่า ความตระหนักและใส่ใจในความต้องการของลูกค้านั้น เป็นหัวใจสำคัญของการปรับปรุงพัฒนาสินค้าที่ได้มาตรฐาน บริการที่ดี และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
      บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในระบบการขนส่งที่รวดเร็วและฉับไวของบริษัท ที่สร้างความเชื่อมั่น และเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทได้บริการขนส่งที่ตรงเวลาแก่ลูกค้า มีการจัดการวางแผนสินค้าคงคลังที่ยอดเยี่ยม ให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้า และมีความเข้าใจลูกค้าเสมอ สิ่งนี้เองจะเป็นการรับประกันถึงความสำเร็จ ความมีเสถียรภาพทางธุรกิจได้ทุกวันนี้และต่อไปในอนาคต

บริษัท แมกโซ่ เพ้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 ดำเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าในด้านสีทาอาคาร สีที่ใช้ในโครงการและสีอุตสาหกรรรมต่าง ๆ ครบวงจร ภายใต้เครื่องหมาย สีแมกโซ่ MAXZO และสีซูเปอร์เซฟ SUPER SEF บริหารงานโดยกรรมการผู้จัดการที่ชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านตัวแทนจำหน่ายสี มากว่า 20 ปี สินค้าของบริษัทจึงเป็น ที่ยอมรับทั้งจากตัวแทนจำหน่ายและผู้รับเหมาโครงการและกลุ่มผู้ใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

บริษัท ได้มีการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ไม่หยุดนิ่งที่จะคิดค้นและพัฒนาสูตรการผลิต ใช้นวตกรรมกระบวนการผลิตที่ดีที่สุด รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกขั้นตอนเทียบเท่าระดับสากล ให้ได้มาซึ่งคุณภาพ สินค้าที่ได้มาตรฐานรับรองจากสถาบันชั้นนำ

แคตตาล็อก Maxzo RUST TECH MATT2 แคตตาล็อก Maxzo Enamel New แคตตาล็อก Maxzo SuperSefShield
แคตตาล็อก Maxzo Supersef new แคตตาล็อก Maxzo SUPER SEF Extra WET Primer แคตตาล็อก Maxzo High golss
แคตตาล็อก Maxzo Wood แคตตาล็อก Maxzo Water แคตตาล็อก Maxzo Roof
แคตตาล็อก Maxzo Maxshield แคตตาล็อก Maxzo RUST TECH MATT
error: Content is protected !!