Acrylic Filler for Wall and Wood

Acrylic Filler for Wall and Wood

ใช้สำหรับโป๊วซ่อมแซม หรือตกแต่งรอยแตกร้าว รอยเจาะตะปู น็อต บนผิวคอนกรีต ปูน ไม้ อิฐ กระเบื้อง ผนังบ้าน แห้งเร็ว ขัดง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

 

วิธีใช้

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะโป๊ว จากนั้นคนสีโป๊วให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เวลาโป๊ว ไม่ควรโป๊วหนาเกิน 1/8 นิ้ว ต่อครั้ง (ถ้าต้องการโป๊วหนา ควรโป๊ว 2-3 รอบโดยทิ้งช่วงให้สีโป๊วแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนโป๊วชั้นต่อไป)

ขัดให้เรียบก่อนทำการทาสีรองพื้น หรือสีทับหน้า

ถ้าสีข้นไปสามารถผสมด้วยน้ำสะอาด เมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดฝากระป๋องให้สนิท


*** ถ้ามีจำนวนขอราคาพิเศษ ติดต่อเราได้เลย ***


เฉดสี สามารถดูได้จากรูปแคตตาล๊อกที่แนบมา สังเกตุ ใต้รูป หากมีดาวสีแดงคือเฉดพิเศษ หากไม่มีดาวสีแดงคือ เฉดธรรมดา ลูกค้าเลือกเฉดสีอะไร สามารถโทรหรือไลน์มาระบุเฉดได้

*** สามารถติดต่อสอบถาม 095-954-4402 , 084-163-6147 หรือ LINE : @topaints ***

ราคาขึ้นอยู่กับเฉดสีแต่ละเฉด โปรดเลือกเฉดที่ต้องการ ได้ที่ กด” ดูเพิ่ม ” จะพบแคตตาล๊อก ติดต่อสอบถามราคา 095-954-4402 084-163-6147 หรือ LINE : @topaints 

คำอธิบาย

Acrylic Filler for Wall and Wood

ใช้สำหรับโป๊วซ่อมแซม หรือตกแต่งรอยแตกร้าว รอยเจาะตะปู น็อต บนผิวคอนกรีต ปูน ไม้ อิฐ กระเบื้อง ผนังบ้าน แห้งเร็ว ขัดง่าย ไม่ทำให้สีทับหน้าเหลือง ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

 

วิธีใช้

ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะโป๊ว จากนั้นคนสีโป๊วให้เป็นเนื้อเดียวกัน

เวลาโป๊ว ไม่ควรโป๊วหนาเกิน 1/8 นิ้ว ต่อครั้ง (ถ้าต้องการโป๊วหนา ควรโป๊ว 2-3 รอบโดยทิ้งช่วงให้สีโป๊วแห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนโป๊วชั้นต่อไป)

ขัดให้เรียบก่อนทำการทาสีรองพื้น หรือสีทับหน้า

ถ้าสีข้นไปสามารถผสมด้วยน้ำสะอาด เมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดฝากระป๋องให้สนิท


*** ถ้ามีจำนวนขอราคาพิเศษ ติดต่อเราได้เลย ***


เฉดสี สามารถดูได้จากรูปแคตตาล๊อกที่แนบมา สังเกตุ ใต้รูป หากมีดาวสีแดงคือเฉดพิเศษ หากไม่มีดาวสีแดงคือ เฉดธรรมดา ลูกค้าเลือกเฉดสีอะไร สามารถโทรหรือไลน์มาระบุเฉดได้

*** สามารถติดต่อสอบถาม 095-954-4402 , 084-163-6147 หรือ LINE : @topaints ***

ราคาขึ้นอยู่กับเฉดสีแต่ละเฉด โปรดเลือกเฉดที่ต้องการ ได้ที่ กด” ดูเพิ่ม ” จะพบแคตตาล๊อก ติดต่อสอบถามราคา 095-954-4402 084-163-6147 หรือ LINE : @topaints