Beger All Concrete Primer B-1900

 Beger Pro Quick Primer B-1900 
 เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี-1900 

สีรองพื้นทนความชื้นไม่เกิน 35% ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดเพียง 0.01 ไมครอน ทำให้เนื้อสีสามารถแทรกซึมและเข้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ลึกและแน่นกว่าสีรองพื้นทั่วไป เหมาะสำหรับงานปูนเก่าและปูนใหม่

คุณสมบัติ

 • 1. สีรองพื้น สูตรน้ำมัน
 • 2. เกรด Ultra Premium
 • 3. พื้นที่การทา 35-40 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว  

คุณสมบัติ

 • ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ
 • ทนต่อความชื้นสูง สามารถใช้กับพื้นผิวปูนที่มีความชื้นสูง ไม่เกิน 25%
 • สามารถปกปิดพื้นผิวสูง กลบมิด 2 เท่าของสีรองพื้นปูนทั่วไป
 • แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์และปูนทุกประเภท
 • ช่วยประสานผนังปูน สีเก่า และสีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ป้องกันคราบเกลือและความด่างจากปูน
 • ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 • แก้ไขปัญหาสีลอกล่อน โป่งพองและเป็นฝุ่นชอล์ก
 • ป้องกันสีด่างและสีซีดจาง

  ราคาขึ้นอยู่กับเฉดสีแต่ละเฉด โปรดเลือกเฉดที่ต้องการ ได้ที่ กด ” ดูเพิ่ม ” จะพบแคตตาล๊อก ติดต่อสอบถามราคา  095-954-4402   095-954-0268  หรือ  LINE : @topaints 

วิธีการใช้
ระบบขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน
 • พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
 • ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์
 • อะคริลิก ซีลแลนท์ ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี
 • การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ มัลติ-เพอเพิส ไพรเมอร์ เบอร์ บี-1900 ดีที่สุด

ขั้นที่ 2 ระบบสี

 • สีรองพื้น:เบเยอร์ มัลติ เพอเพิส ไพรเมอร์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว
 • สีทับหน้า:เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% รุ่นที่ต้องการ จำนวน  2 เที่ยว

 

  *** ถ้ามีจำนวนขอราคาพิเศษ ติดต่อเราได้เลย ***  


  *** สามารถติดต่อสอบถาม  095-954-4402  ,  095-954-0268  หรือ  LINE : @topaints ***  

  ราคาขึ้นอยู่กับเฉดสีแต่ละเฉด โปรดเลือกเฉดที่ต้องการ ได้ที่ กด ” ดูเพิ่ม ” จะพบแคตตาล๊อก ติดต่อสอบถามราคา  095-954-4402  ,  095-954-0268  หรือ  LINE : @topaints   

 Beger Pro Quick Primer B-1900 
 เบเยอร์ โปร ควิก ไพรเมอร์ บี-1900 

สีรองพื้นทนความชื้นไม่เกิน 35% ด้วยโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดเพียง 0.01 ไมครอน ทำให้เนื้อสีสามารถแทรกซึมและเข้ายึดเกาะกับพื้นผิวได้ลึกและแน่นกว่าสีรองพื้นทั่วไป เหมาะสำหรับงานปูนเก่าและปูนใหม่

คุณสมบัติ

 • 1. สีรองพื้น สูตรน้ำมัน
 • 2. เกรด Ultra Premium
 • 3. พื้นที่การทา 35-40 ตร.ม./ แกลลอน/ เที่ยว  

คุณสมบัติ

 • ใช้ได้ทั้งปูนฉาบเสร็จใหม่และปูนเก่าเสื่อมสภาพ
 • ทนต่อความชื้นสูง สามารถใช้กับพื้นผิวปูนที่มีความชื้นสูง ไม่เกิน 25%
 • สามารถปกปิดพื้นผิวสูง กลบมิด 2 เท่าของสีรองพื้นปูนทั่วไป
 • แทรกซึมลึก ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม บนพื้นผิวไฟเบอร์ซีเมนต์และปูนทุกประเภท
 • ช่วยประสานผนังปูน สีเก่า และสีใหม่ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ป้องกันคราบเกลือและความด่างจากปูน
 • ป้องกันการเกิดเชื้อรา และตะไคร่น้ำ
 • แก้ไขปัญหาสีลอกล่อน โป่งพองและเป็นฝุ่นชอล์ก
 • ป้องกันสีด่างและสีซีดจาง

  ราคาขึ้นอยู่กับเฉดสีแต่ละเฉด โปรดเลือกเฉดที่ต้องการ ได้ที่ กด ” ดูเพิ่ม ” จะพบแคตตาล๊อก ติดต่อสอบถามราคา  095-954-4402   095-954-0268  หรือ  LINE : @topaints 

วิธีการใช้
ระบบขั้นตอนการใช้งาน

ขั้นที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

 • พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมฝุ่นหรือหลุดล่อน
 • พื้นผิวที่มีเชื้อรา ต้องทำความสะอาดให้หมดก่อน โดยน้ำยาฟอกขาว และล้างออกให้สะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วทาด้วย เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม-001
 • ผนังที่มีรอยแตก ให้อุดโป๊วด้วย เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอฟ-200 สำหรับบริเวณที่รอยแตกร้าวมีความกว้างน้อยกว่า 0.3 มิลลิเมตร หรือใช้เบเยอร์
 • อะคริลิก ซีลแลนท์ ซ่อมแซมสำหรับบริเวณที่มีรอยแตกร้าวมากกว่า 0.3 มิลลิเมตร และควรขัดแต่งรอยซ่อมแซมให้เรียบก่อนทาสี
 • การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นฝุ่นหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ เบเยอร์ มัลติ-เพอเพิส ไพรเมอร์ เบอร์ บี-1900 ดีที่สุด

ขั้นที่ 2 ระบบสี

 • สีรองพื้น:เบเยอร์ มัลติ เพอเพิส ไพรเมอร์ เบอร์ บี-1900 จำนวน 1-2 เที่ยว
 • สีทับหน้า:เบเยอร์ สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% รุ่นที่ต้องการ จำนวน  2 เที่ยว

 

  *** ถ้ามีจำนวนขอราคาพิเศษ ติดต่อเราได้เลย ***  


  *** สามารถติดต่อสอบถาม  095-954-4402  ,  095-954-0268  หรือ  LINE : @topaints ***  

  ราคาขึ้นอยู่กับเฉดสีแต่ละเฉด โปรดเลือกเฉดที่ต้องการ ได้ที่ กด ” ดูเพิ่ม ” จะพบแคตตาล๊อก ติดต่อสอบถามราคา  095-954-4402  ,  095-954-0268  หรือ  LINE : @topaints