Swan Premium High Gloss Enamel สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม

Swan Premium High Gloss Enamel
สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม

สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม ผลิตด้วยเรซิ่นคุณภาพดี ให้ความเงางามกว่าสีทั่วไป เป็นสีปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ช่วยป้องกันเชื้อรา ทาง่าย เรียบเนียน แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม เหมาะกับงานโลหะและไม้ทุกชนิด หรือผนังปูนที่รองพื้นแล้ว

คำอธิบาย

Swan Premium High Gloss Enamel
สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม

สีเคลือบเงา สวอน พรีเมี่ยม ผลิตด้วยเรซิ่นคุณภาพดี ให้ความเงางามกว่าสีทั่วไป เป็นสีปลอดภัย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ช่วยป้องกันเชื้อรา ทาง่าย เรียบเนียน แห้งตัวในระยะเวลาที่เหมาะสม เหมาะกับงานโลหะและไม้ทุกชนิด หรือผนังปูนที่รองพื้นแล้ว